KOÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Akademik çalışmaların niteliğini yükseltmek kadar biçimini evrensel/ulusal teamül ve temayüllere uygun hale getirmek Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün amaçlarındandır. Akademik Yazım Kılavuzu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerinde hazırladıkları seminer, proje veya tezleri yanında makale, bildiri vb akademik çalışmaların yazımında biçimsel benzerlik sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. TEZ…
Devamı