Kahramanmaraş Sütçü İ.Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde öğrenim gören öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin yazımında uyumu sağlamaktır. Bu tez yazım kılavuzu; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü çalışmalar sonucunda yazılacak olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin yazımında uyulması gereken ilke ve kuralları kapsamaktadır. Tez yazım kılavuzu…
Devamı