KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Kılavuzun Amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Bilimlerine Bağlı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Tez Yazım Aşamasında Biçim, Düzen, Şekil ve Formata Uyguluk Bakımından Enstitünün Hazırlamış Olduğu Kuralları Belirlemektedir. Öğrencilerin Tezlerini Yazarken Bu Kurallara Uyma Zorunluluğu vardır. Uyulmadığı Takdirde Tezleri Geçersiz Sayılacaktır. TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. Tez formatı web sayfamızda ilan…
Devamı