Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunda, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bilimsel standartlara uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmuştur. Seminer kitapçığı, yüksek lisans tezi ve doktora tezi hazırlayacak adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans dönem projeleri ve seminerlerin…
Devamı