Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun hazırlanmasının amacı, Maltepe Üniversitesinde Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin tez yazım sürecinde ve tez teslim sürecindeki, tez düzenleme aşamasında uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. Bu kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacak ve bir sonraki dönemde tezlerini doğru ve düzgün bir şekilde teslim edebileceklerdir. Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Genel…
Devamı