Mardin Artuklu Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzu ve yönergenin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılacak yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında yardımcı olacak ilkeleri belirlemektir.  Bu kılavuzda yer alan kurallara bütün öğrenciler, tamamıyla uymak zorundadır. Tez yazım kılavuzunda belirtilen gerek tez yazım kurallarına gerek biçimsel düzen kurallara uymadan hazırlanan tezler…
Devamı