Mardin Artuklu Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzu ve yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı tüm anabilim dalları tarafından yaptırılacak yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacıyla Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 46. Maddesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı…
Devamı