Marmara Üniversitesi Eğitim B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayan öğrencilere hangi standartlara göre tezlerini düzeltmeleri ve hangi standartlara göre tezlerini yazmaları gerektiği hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kılavuzda yer alan kurallara bütün öğrencilerin uymaları gerekmektedir. Uymadıkları takdirde tezleri geçersiz sayılacak ve tez yazım süreçleri bir dönem…
Devamı