Marmara Üniversitesi Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına bağlı programlarda Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazımında ortak bir düzen ve biçim kullanılır. Tezler, tez danışmanının denetimi altında bu kılavuzda belirtilen düzen ve biçime uygun olarak hazırlanır. Tezlerin genel yapıları, içerikleri ve biçimleriyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu kılavuza göre hazırlanmış örnek tez şablonları ve ilgili yardımcı…
Devamı