Marmara Ü. Tıpta Uzmanlık Tezi Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık tezlerini hazırlayan tıpta uzmanlık öğrencilerinin uymaları gereken yazım kurallarını belirlemek, biçim ve içerik açısından bazı standartlara uymalarını sağlamak ve böylece tez yazımını kolaylaştırmak amacıyla hazırlandı. Kılavuzun hazırlanışı sırasında, bilimsel yazım kuralları, Türkçe yazım kuralları ve iletişim teknolojisi ile bilgisayar kullanımının getirdiği yeni yükümlülüklere özen gösterildi. İçeriğinin, elektronik ortamdan…
Devamı