Mehmet Akif E.Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun hazırlanmasındaki en büyük amaç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tez yazım aşamasında belirli standartlara uyması ve tezlerini hangi kurallar dahilinde yazmaları gerektiği hakkında öğrencilere bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez yazım aşamasında ve tez düzenleme aşamasında hazırlanmış olan bu kılavuzdaki…
Devamı