Mehmet Akif E.Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler için Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazımında yönlendirici olmak, tezlerin yazımında birliği sağlamak ve tezlerde standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacı ile bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu kılavuz kapsamında geçerli sayılan şekil esaslarının tamamı, seminer çalışmalarını da kapsamaktadır. Hazırlanan tezlerde Türkçe metinlerde Türkçe imla…
Devamı