Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunun amacı, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretimi öğrencileri tarafından hazırlanan tez, tez önerisi, seminer ve dönem projesi çalışmalarının yazım ve basımında uygulanacak kuralları belirlemektir. Bu kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. Bu yüzden öğrencilerin bu kılavuzda yer alan bütün kurallara tamamıyla uyması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Mersin Üniversitesi…
Devamı