Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu hazırlanan kılavuzun amacı, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora programlarında tez hazırlayan öğrencilere belirli standartlara uymaları ve kurallara uymaları amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda yer alan bütün bu kurallara öğrencilerin tamamının uyması gerekmektedir. Bu hazırlanan kılavuzda yer alan kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır ve tez yazım süreçleri bir dönem daha uzayacaktır. Bu…
Devamı