Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Tez Hazırlayan Öğrencilerin Tez yazım süreçlerinde tezlerini hangi kurallar dahilinde yazmaları gerektiği ve hangi kurallara göre biçimsel düzenlemeleri yapmaları gerektiği hakkında öğrencilere hem bir tez örneği hemde bu konular hakkında bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır. Tez yazan öğrenciler bu kılavuzda belirtilen tüm kurallara…
Devamı