Mimar Sinan Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’ne bağlı Anabilim ve Ana sanat Dallarınca yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin, bilimsel yazım ve sunum ilkelerinin gerektirdiği standartlara uygun olarak hazırlanmaları amacıyla düzenlenmiştir. Bu kılavuzun yayım tarihinden sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enstitüleri’ne bağlı Anabilim ve…
Devamı