Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Lisans Üstü öğrenim yapan öğrencilere tez yazım aşamalarında öğrencilere tez yazım süreçlerinde uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin tamamı bu kuralların tamamına uymak zorundadır. Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nce lisansüstü derecesi için kabul edilmiş…
Devamı