Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzu 2003 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan orijinal metnin değiştirilmesiyle hazırlanmış bir “Tez Yazım Kılavuzu”dur. Kılavuzun amacı lisansüstü eğitim sırasında elde edilmiş olan araştırma sonuçlarının Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazılması ve sunulmasında öğrencilere yol göstermek ve olası eksiklikler nedeniyle tezlerinin enstitüden geri dönmesinin önüne…
Devamı