Muş Alparslan Üniversitesi F.B.E Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında lisansüstü tezlerinin hazırlanmasında uyulacak kuralların tanıtılmasıdır. Lisansüstü tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. TEZ YAZIM SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Tezler, Tez Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde hazırlanmalıdır. Tezin ciltlenmemiş bir kopyası savunma sınavından önce, enstitüye verilerek ilk…
Devamı