Mustafa Kemal Üniversitesi F.B.E Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez yazım kılavuzu Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde hazırlanan yüksek Lisans ve doktora tezlerinin yazımında biçim ve içerik açısından birliktelik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz hazırlanırken Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan çalışmaların yazımında düzenlilik sağlanması ve kişisel tercihlerden kaçınılması amaçlanmıştır. Ayrıca diğer üniversitelere ait kılavuzlar incelenerek, bilimsel yazımda üniversiteler arasında uyumluluk sağlanmıştır. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ…
Devamı