Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tez yazım sürecinde ve tez düzenleme süreçlerinde öğrencilerin hangi kurallara göre tezlerini yazmaları ve hangi kurallara göre tezlerini düzenlemeleri hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kılavuzda yer alan kurallara öğrencilerin tamamının uyması gerekmektedir. Unutmayınız, Öğrenciler bu kurallara uymadıkları takdirde tezleri geçersiz sayılacaktır ve tez yazım…
Devamı