Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin tez hazırlama süreçlerinde, tezlerini nasıl yazmaları gerektiği ve hangi kurallara uymaları gerektiği konusunda bilgiler vermektir. Tez yazan öğrencilerin bu kılavuzda yer alan kurallara tamamıyla uymaları gerekir. Uymadıkları takdirde tez yazım sürecinde yazmış oldukları tezleri, tez yazım kılavuzunda yer alan…
Devamı