Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bu kılavuz, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora tez önerileri ile tezlerin hazırlanması ve yazılmasında uyulacak esasları belirlemeyi amaçlamaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak olan öğrenciler, bu kılavuzda ana hatları ile belirtilmeye çalışılan kurallara uymak zorundadır. Uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu…
Devamı