Necmettin Erbakan Üniversitesi F.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun en temel amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine uymaları gereken kurallar ve belirli standartlar dahilinde hangi şablona göre hareket etmeleri konusunda bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kılavuzda yer alan bütün bilgilere öğrencilerin uymaları gerekmektedir. Kılavuzda yer alan kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. Bu yüzden bütün öğrencilerin,…
Devamı