Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bu kılavuz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tez Yazan yüksek lisans ve doktora öğrencilere uymaları gereken kuralları ve tez örneği şablonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan kurallara ve biçimsel standartlara bütün öğrencilerin tamamıyla uymaları gerekmektedir. Bu kuralların dışına çıkan veya uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. Unutmayınız tez yazım sürecinde yazmış olduğunuz tezler kılavuzda…
Devamı