Necmettin Erbakan Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu seminer ve tez yazım kılavuzunda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ana bilim dallarında hazırlanan tezli yüksek lisans ve doktora tezlerinin bilimsel standartlara uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmuştur. Seminer, Yüksek Lisans ve Doktora Tezi hazırlayacak adayların bu kılavuzda bahsedilen şekil ve içerik ile ilgili kurallara uymaları…
Devamı