Nevşehir H.B.V.Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi dönem projesi, yüksek lisans tezi ve doktora tezi ile ilgili esasları düzenlemektir. Lisansüstü düzeydeki her öğrenci bu Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallara uygun bir şekilde tez önerisini ve tezini yazmakla yükümlüdür. Bu yazım kılavuzu yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, daha önce hazırlanmış olan tezler, biçim ve içerik…
Devamı