Nişantaşı Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Nişantaşı üniversitesi sosyal bilimler enstitüsünde tez yazan doktora/yüksek lisans öğrencilerinin belli standartlara uyması ve bu standartlar doğrultusunda tezlerini yazmaları için bir tez yazım kılavuzu oluşturulmuştur. Yüksek lisans/Doktora öğrencileri tez yazım aşamasında, nişantaşı üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzunda yer alan tüm kurallara uyması gerekmektedir. Bu kurallara uymadığı takdirde tezlerini düzenler veya tezlerini yazarlar ise;…
Devamı