Nuh Naci Yazgan Üniversitesi S.B.E Tez Yazım Kılavuzu

Bu yönerge, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin tez önerisi ve tez hazırlarken yaygın kabul gören bilimsel aktarma ve yazma ilkelerine uygun davranmaları hususunda yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönerge Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 51, 53, 54, 56 ve…
Devamı