OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, tez yazım sürecinde belirli standartları oluşturması ve belirli bir biçimsel ölçek oluşturulması amacıyla bu tez yazım kılavuzu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu tez yazım kılavuzu bir tez örneği şablonu niteliğinde kullanılabilir. Yüksek Lisans veya Doktora tezi hazırlayacak olan öğrenciler, bu tez yazım kılavuzunda yer alan…
Devamı