Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin uluslararası ölçütlerde kabul gören bilimsel ilkelere uygun tez yazmalarını hedefler. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek yüksek lisans ve doktora tezlerinin, bilime özgün bir katkıda bulunması ve ilgili bilim dalının en yüksek standartlarına erişmiş olması gerekir. Hazırlanan bütün tezler araştırmaya dayalı, özgün konu ve düşünceler içeren, incelenen metinlerle,…
Devamı