Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzun amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunuluşunda uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca tezsiz yüksek lisans dönem projeleri ile…
Devamı