Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda bilimsel yazım kuralları kısa bir biçimde anlatılmıştır. Bu kılavuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu’nun 15.05.2014 tarih 277 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlanan tezlerin Tezin Yazarı, Danışmanı,…
Devamı