ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana bilim Dallarında hazırlanan proje, seminer ve tezlerin tez ve tez önerilerinin yazımında belli bir standart oluşturmayı amaçlayan bu kılavuzda genel ilkeler ve yazım kuralları kısa ve öz olarak sunulmuştur. Hazırlanan kılavuzda, sayfa düzeni, metin düzeni, dipnot gösterme, kaynak gösterme vb.…
Devamı