SAÜ Ortadoğu Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, “Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-ÖğretimYönetmeliği” nin 27- (1) ve 46-(1) maddeleri gereğince, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için, lisansüstü eğitim programlarının tezlerinin yazımında yardımcı olmak ve hazırlanan tezlerde biçimsel benzerlik sağlamak amacı ile düzenlenmiştir. Bir akademik unvan için ilgili jüri tarafından kabül edilen her tez, bilime ve/veya bilimsel yöntemlere katkı yapan özgün bir çalışmadır. Bu…
Devamı