OKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yüksek Lisan ve Doktora Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazımında birliği sağlamak, yazım ilke ve kurallarını belirlemektir. Tez yazım kılavuzunun metni tezler için geçerli sayılan şekil esaslarının tamamını ve seminer çalışmalarını da kapsamaktadır. Tez yazım kılavuzunda belirtilen bütün kurallara Osmaniye Ata Korkut Üniversitesinde…
Devamı