Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek tezlerin, tez önerisinin, projelerin ve tez izleme komitesine sunulacak raporların kabul edilebilmesi için, bu kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış olmaları gerekmektedir. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yüksek lisans ve doktora tezleri Türkçe hazırlanır.Yabancı dille eğitim-öğretim yapan lisansüstü programlarda ise bu programlar öğrencilerin, Yükseköğretim Mevzuatının,…
Devamı