PAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler için Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin yazımında yönlendirici olmak ve hazırlanan tezlerde şekilsel benzerlik sağlamak amacıyla Akdeniz, Gazi, Dokuz Eylül, Orta Doğu Teknik, Ankara, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri ve daha önce yürürlükte olan “Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları” örnek alınarak,…
Devamı