Sağlık Bilimleri Ü. Tıp Fakültesi Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Uygulama Araştırma Merkezlerinde (SUAM) hazırlanan uzmanlık tezlerinin biçim ve yazım kurallarını belirlemek, tez içeriğinin genel çerçevesini düzenlemek ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası normlara göre standartlaştırmalarında yol gösterici olmaktır.  Uzmanlık tezlerinin tamamı bu kılavuzda belirtilen kurallara göre yazılması ve düzenlenmesi gerekmektedir. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Kağıt standart…
Devamı