Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezler ile ilgili esasları düzenlemektir. Bu enstitü veya başka bir enstitüde tez hazırlayacak öğrencilerin mutlaka güncel tez yazım kılavuzundan faydalanmaları gerekmektedir. Çünkü, tez yazımından önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tez yazım kurallarıdır. Bu kurallara da enstitülerin hazırlamış…
Devamı