Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin hazırlayacakları tezler ve seminerlerle ilgili olarak uyulması gereken esasları düzenlemektir. Bu kılavuz, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapan öğrencileri kapsar. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Sayfaların Numaralandırılması: İç kapak dışında tüm sayfalar…
Devamı