Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzu Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün’de Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin tez hazırlama sürecinde belli standartlara uyması ve bu standartlara göre tezlerini yazmaları ve düzenlemeleri için oluşturulmuştur. Öğrencilerin tamamı bu standartlar dahilinde tezleri yazmaları ve düzenlemeleri istenmektedir. Eğer selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsünün hazırlamış olduğu tez yazım kılavuzuna göre tezlerini yazmaz ve…
Devamı