Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunda, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora seminerleri ile dönem projelerinin bilimsel standartlara uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmuştur. Ciltlenmiş seminer kitapçığı, seminer formu ve seminer izleyici formu Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilmeden önce, formlar öğrenci ve danışman tarafından imzalanmalıdır.…
Devamı