Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda, tezlerle ilgili genel ilkeler kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır. Birçok Enstitü Tez Yazım Kılavuzundan faydalanılarak hazırlanan bu kılavuzda; kaynakça düzeni, künye düzeni, gönderme ve alıntı ile ilgili kurallar, Dipnotlu Kaynak…
Devamı