Şırnak Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı; şırnak üniversitesi sosyal bilimler enstitüsün’de yüksek lisans tezi ve doktora tezi ile ilgili esasları düzenlemektir. Lisansüstü düzeydeki her öğrenci bu Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallara uygun bir şekilde tez önerisini ve tezini yazmakla yükümlüdür. Bu yazım kılavuzu yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, daha önce hazırlanmış olan tezler, biçim ve içerik…
Devamı