+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz Süleyman Demirel Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Tez düzenleme ve Tez yazım aşamalarında, uyacakları kurallar belirtilmiştir. Bu kılavuza uymayan öğrenciler tezleri geçersiz sayılacak ve enstitüden onay alamayacaklardır. Bir sayfadaki metin alanının üst, alt, sol ve sağ boşluklarının ölçüsü şu şekilde olmalıdır: Üst boşluk : 3 cm., Alt boşluk : 3 cm., Sol…
Devamı

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi

Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazımında birliği sağlamak, çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek, tezlerinin hazırlanması ve yazımında yönlendirici ve öğretici olmaktır. Türkçe yazılarda Türkçe imlâ kurallarına uyulmalıdır. Çalışmada, anlatılmak istenilen şey net ifade edilmeli, uzun ve karışık cümlelerden kaçınılmalı, cümleler imlâ bakımından düzgün olmalı ve…
Devamı

Call Now Button