+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: Süleyman Demirel Üniversitesi Tez Yazım Kuralları

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerinin hazırlanmasında yol gösterici olmasıdır. Tez döneminde olan öğrencilerin bu kılavuzu dikkatlice okumaları, daha önce kabul edilmiş tezleri örnek almamaları, enstitümüzün tez yazım şablonunu kullanarak hazırlamaları gerekmektedir. İntihal, telif ve patent hakları konusunda dikkatli olmaları, kısa ve…
Devamı

SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunun amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerin hazırlanmasında uyulması gereken kuralların tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğunun sağlanmasıdır. Yüksek lisans veya Doktora tezi hazırlayan öğrencilerin ve tez danışmanlarının kılavuzda verilen kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca, bu kurallar lisansüstü öğrencilerin ders projeleri ve seminer gibi raporların hazırlanmasında da…
Devamı

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi

Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazımında birliği sağlamak, çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek, tezlerinin hazırlanması ve yazımında yönlendirici ve öğretici olmaktır. Türkçe yazılarda Türkçe imlâ kurallarına uyulmalıdır. Çalışmada, anlatılmak istenilen şey net ifade edilmeli, uzun ve karışık cümlelerden kaçınılmalı, cümleler imlâ bakımından düzgün olmalı ve…
Devamı

Call Now Button