+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: Tez Yazı Merkezi

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Trakya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı Trakya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne ve Eğitim Fakültesine bağlı olan öğrencilerin yüksek lisans, doktora ve lisans programlarında tez hazrılarken genel biçim ve kurallar için oluşturulmuş kurallar belirtilmektedir. Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. TEZ YAZIM KILAVUZU Trakya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Tez Düzenleme…
Devamı

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunun amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerin hazırlanmasında uyulması gereken kuralların tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğunun sağlanmasıdır. Yüksek lisans veya Doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, kılavuzda verilen kurallara uymaları zorunludur. Mevcut tez yazım kılavuzunda uygulamada zorluklara yol açan bazı kurallarının yenilenmesi ve güncellenmesi hedeflenmiştir. 2012-2013…
Devamı

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz Süleyman Demirel Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Tez düzenleme ve Tez yazım aşamalarında, uyacakları kurallar belirtilmiştir. Bu kılavuza uymayan öğrenciler tezleri geçersiz sayılacak ve enstitüden onay alamayacaklardır. Bir sayfadaki metin alanının üst, alt, sol ve sağ boşluklarının ölçüsü şu şekilde olmalıdır: Üst boşluk : 3 cm., Alt boşluk : 3 cm., Sol…
Devamı

Ufuk Üniversitesi Tez Yazım Yönergesi

Bu yönergenin amacı, Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca; Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan tez ve raporların yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. GENEL KURALLAR 1-) Kağıt Ölçüsü ve Gramajı: A4 (21 x 29,7 cm) ölçüsünde en az 80 g/ m² kağıt kullanılmalıdır. 2-) Sayfaların Kullanılması: Kağıtların sadece tek yüzü kullanılmalıdır.…
Devamı

Maltepe Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen yüksek lisans ve doktora tez konularının seçilmesi, kararlaştırılması, yürütülmesi, tez raporlarının yazımı, basımı ve değerlendirilmesi ile ilgili kurallar düzenlenmiştir. Yüksek lisans eğitimi için gereken ders kredilerine erişeceği anlaşılan öğrenci o yarıyılın bitiminden önce, doktora eğitimi yapan öğrenci ise yeterlik sınavını başarı ile geçtikten sonra danışmanı olan öğretim üyesine de…
Devamı

Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun hazırlanmasının amacı, Maltepe Üniversitesinde Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin tez yazım sürecinde ve tez teslim sürecindeki, tez düzenleme aşamasında uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. Bu kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacak ve bir sonraki dönemde tezlerini doğru ve düzgün bir şekilde teslim edebileceklerdir. Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Genel…
Devamı

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Derse Yönelik Araştırma Raporları ve Seminer Çalışmalarının düzenlenme biçimiyle ilgili bilimsel yazım kuralları ve genel ilkeler yer almaktadır. Bu kılavuzda, daha kısa ve kolay anlatım için Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Yüksek Lisans ve Doktora…
Devamı

ÜÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde bilimsel yazım kurallarına uygun bir standart sağlamaktır. Yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak olan adaylar bu kılavuzda belirtilen standartlara uymak zorundadır. Tezin yazılmasında kullanılacak kağıt, A4 standardında birinci hamur, beyaz kağıt olmalıdır. Tezin tamamında kağıdın tek yüzü kullanılarak…
Devamı

ÜÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı, üsküdar üniversitesi fen bilimleri enstitüsüne bağlı Yüksek lisans ve doktora tezlerini yazarken belli standartlara uyulması amacıyla hazırlanmıştır. Tez yazarken ve düzenleme yaparken öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar ve önemli kuralların tamamını bu tez yazım kılavuzunda bulabilirsiniz. Öğrenciler tezlerini yazarken, en önemli uyacakları nokta tez yazım kılavuzunun güncel olmasıdır. Güncel olan…
Devamı

YAÜ – BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

Yalova Üniversitesinde lisans öğrenimi gören öğrenciler tez teslimi sırasında bu tez yazım kılavuzunda yer alan genel kurallara uymaları gerekmektedir. Aksi Takdirde Tezleri Geçersiz sayılacaktır. Bitirme Tezi, “Mühendislik Fakültesi Bitirme Tezi Hazırlama Kılavuzu”na göre hazırlanır. Öğrencinin hazırladığı bitirme tezinin bu kılavuza uygunluğunu, danışman öğretim üyesi denetler. Bitirme tezi, çalışmanın deneysel/teorik veya literatür çalışması olmasına göre genel…
Devamı

YAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Yalova Üniversitesi Senatosunca kabul edilen bu yönerge, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde şekil, içerik ve yazım olarak bütünlüğün sağlanması için uyulması gereken kuralları içermektedir. 1. Tezde (tümünde) Times New Roman yazı tipi kullanılır. Danışmanın uygun görmesi durumunda, tüm ölçülerde 1 punto daha küçük olması şartıyla Verdana yazı tipi de kullanılabilir.…
Devamı

Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Yalova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilecek yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olan tez yazım kılavuzu, Yalova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve enstitülerin internet sayfalarından (www.fbe.yalova.edu.tr) temin edilebilir. Bu kılavuza göre Türkçe ve İngilizce hazırlanmış örnek tez şablonları ve…
Devamı

Call Now Button