Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz ufuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsün’de yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez hazırlarken belli standartlara uyması için, ufuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Bu kılavuzda yer alan kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. Genel Kurallar İle İlgili Bazı Bilgiler Tezde simgeler, “SİMGELER DİZİNİ” başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Simgeler sol çerçeve boşluğundan…
Devamı