+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: Tez Yazım Merkezi

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Bitirme Tezi Konuları

Bu yazımızda bitirme tezi konuları hakkında değerli öğrencilerimize bilgiler vereceğim. Bitirme tezi konuları hakkında bilgiler vermeden önce sizlere öncelikle bitirme tezi nedir ve bitirme tezi nasıl yazılır, öncelikle bu soruların cevaplarını vermek istiyorum. Çünkü, bunları bilmeden bitirme tezi konularını araştırmanızın hiçbir anlamı olmayacaktır.  Bitirme Tezi Nedir? Bitirme Tezi: Üniversite Lisans öğrenimi başarıyla tamamlayan arkadaşların okuldan diplomalarını…
Devamı

Şırnak Üniversitesi F.B.E Tez Yazım Yönergesi

Şırnak Üniversitesi tez düzenleme ve tez yazım aşamasında yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayanlar bu kılavuzdan faydalanmaları gerekmektedir. TEZ YAZIM KILAVUZU Şırnak Üniversitesi Fen Biimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan lisansüstü tezlerin biçim ve yazım kurallarını belirlemek, tez içeriğinin genel çerçevesini düzenlemek ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası normlara göre standart dize etmelerinde yol gösterici olmaktır. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim/bilim dallarında, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre lisans…
Devamı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi F.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz Türk Hava Kurumu Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Tarafından Hazırlanmış olup, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Tez Yazım Aşamalarında ve Tez Düzenleme Aşamalarında Onların Uymaları Gereken Kurallar Belirtilmiştir. Bu kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. Önsöz Önsöz bölümünün içerisindeki metinler 1 satır aralıklı yazılır. Tezin ilk sayfası niteliğinde yazılan önsöz iki sayfayı geçmez. Tezi…
Devamı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzu Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Bağlı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez yazım aşamasında enstitü tarafından onaylanan kuralları içermektedir. Öğrencilerin bu kurallara uyması zorunludur. Aksi takdirde tezleri geçersiz sayılacaktır. Sayfa Düzeni Bez cilt (YL çivit mavi, DR koyu mavi) tezler, kâğıdın tek yüzüne basılmış şekilde teslim edilmelidir. Kenar boşlukları; Ana sayfa…
Devamı

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı; Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında birlikteliği sağlamak amacıyla uyulması gereken ilkeleri kısa ve özlü biçimde sunmaktır. Tez hazırlayacak öğrenciler, bu kılavuzda belirtilen biçim, içerik ve kurallara uymak zorundadırlar. Aksi takdirde hazırlamış oldukları tezler geçersiz sayılacaktır. Tez, kolay anlaşılır, sade bir dille…
Devamı

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ne bağlı Ana bilim/Ana sanat Dallarında yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik tezleri, araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemektir. Tez önerilerinde ve tezlerde birinci hamur beyaz kâğıt kullanılacaktır. Kullanılacak kâğıdın boyutları (A4), tez ciltlenip kesildikten sonra 20.5×29.5 cm olacak şekilde seçilmelidir. Çalışma alanının gerektirdiği hallerde boyutlar…
Devamı

Sakarya Üniversitesi Lisans Tez Yazım Kuralları

Hepinizin de bildiği gibi sakarya üniversitesinde, lisans öğrenimi tamamlayabilmek için lisans bitirme ödevi çalışmasını vermemiz gerekmektedir. Peki nedir bu çalışma ve bu çalışmaya nasıl başlamalıyım, bu çalışmanın kuralları nelerdir gibi sorular almaktayız.  Bitirme ödevi çalışmasına başlamadan önce bütün öğrenciler bunları merak edip, google’ da arama yapmaya başlıyor. Ama kimse biz daha önce bu piyasada yokken…
Devamı

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yönergenin amacı, Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan tez ve raporların yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Kağıt Özellikleri Kağıt Ölçüsü ve Gramajı: A4 (21 x 29,7 cm) ölçüsünde en az 80 g/ m² kağıt kullanılmalıdır. Sayfa Düzeni Sayfaların Kullanılması:…
Devamı

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerinin hazırlanmasında yol gösterici olmasıdır. Tez döneminde olan öğrencilerin bu kılavuzu dikkatlice okumaları, daha önce kabul edilmiş tezleri örnek almamaları, enstitümüzün tez yazım şablonunu kullanarak hazırlamaları gerekmektedir. İntihal, telif ve patent hakları konusunda dikkatli olmaları, kısa ve…
Devamı

SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunun amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerin hazırlanmasında uyulması gereken kuralların tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğunun sağlanmasıdır. Yüksek lisans veya Doktora tezi hazırlayan öğrencilerin ve tez danışmanlarının kılavuzda verilen kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca, bu kurallar lisansüstü öğrencilerin ders projeleri ve seminer gibi raporların hazırlanmasında da…
Devamı

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi

Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazımında birliği sağlamak, çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek, tezlerinin hazırlanması ve yazımında yönlendirici ve öğretici olmaktır. Türkçe yazılarda Türkçe imlâ kurallarına uyulmalıdır. Çalışmada, anlatılmak istenilen şey net ifade edilmeli, uzun ve karışık cümlelerden kaçınılmalı, cümleler imlâ bakımından düzgün olmalı ve…
Devamı

Türk Alman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı Türk – Alman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin tez düzenleme ve tez yazım aşamalarında belli bir standart oluşturmak için enstitü tarafından hazırlanmıştır. Bu kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. Tez Yazım Kılavuzu Türk Alman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

YÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanacak Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazımında uyulacak kuralları ve biçim özelliklerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin tezlerini hazırlarken bu kIlavuzda belirtilen yazım, biçim ve içeriğe uymaları gereklidir. Bu tez yazım kılavuzunda, tez yazımında kullanılacak kağıdın ve yazıların niteliği, sayfa düzeni,…
Devamı

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez ve proje çalışmalarına şekilsel bir standart getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Tez/Proje çalışmalarının başlatılması, yürütülmesi ve sonlandırılması ile ilgili olarak Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar uygulanır. Tez/proje aşamasındaki öğrencilerimiz Enstitü Yönetmeliğinin ilgili maddelerini bilmek ve takip etmekle yükümlüdür. GENEL…
Devamı

TEZ DÜZENLEME MERKEZİ

Tez Düzenleme Demek Sayfa Kenar Boşlukları , Satır Aralıkları , Başlıkların Büyüklük Küçüklüğüyle v.b (Detaylı Tez Düzenleme Yazının Devamında Bahsedilmektedir.) İlgi Düzenlemelere Biz Tez Düzenlemesi ya da Tez Sayfa Düzeni diyoruz. Tez Düzenleme Merkezi Olarak Bugüne Kadar Türkiye Cumhuriyetin de Özel, Devlet, Vakıf Üniversitelerinde Uzman Kadromuzla Birlikte Birçok Düzenlemeler Yaptık. Şimdide Size Merak Edilen Noktayı…
Devamı

TEZ DÜZENLEME – ŞEKİL – FORMATLAMA – BİÇİM DÜZENLEME

Değerli Öğrenciler Sevgili Hocalarımız. Uzman Kadromuzla Yaklaşık 12 Yıldır Tecrübemizle Tez Düzenleme, Sayfa Düzeni ve Tez Konu Başlığı Altında Müşterilerimiz Bizlerden Neler İstiyorlarsa Bugüne Kadar Teslim Ettik. Peki Tez Düzenleme Konusunda Nelere Dikkat Ediyorsunuz ve Tez Düzenlerken Neleri Düzenliyorsunuz Gibi Sorular Almaktayız. Bunun Açıklamasını Alttaki Başlıkta Maddeler Halinde Sizlere Vereceğim. TEZ DÜZENLEMESİ 1)Tez Yazım Kılavuzundaki…
Devamı

TEZ SAYFA DÜZENİ AYARLAMA

Sevgili Öğrenciler Tez Sayfa Düzeni Hakkında Bazı Önemli Noktalardan Sizlere Bahsedeceğim. Tez Sayfa Düzeni Herkesin Zorlandığı Bir Konudur. Bu Konunun Zorluğu Da Biraz Bizden Biraz Da Bağlı Olduğumuz Enstitülerden ve Fakültelerimizin Yayınladığı Zor Tez Yazım Kılavuzlarından Kaynaklanmaktadır. Tez Sayfa Düzeni Ayarlamadan Önce Yapılması Gereken Bazı Önemli Noktalar Vardır. Ben Sizlere Bu Noktaları Maddeler Hallinde Bahsedeceğim.…
Devamı

TEZ DÜZENLEME FİYATLARI

Sevgili Öğrenciler Değerli Hocalarımız. Bildiğiniz Gibi Tez Yazım Aşamasında ve Daha Çokta Tezimizin Yazımı Bittikten Sonra Tez Dizayn Bir Diğer Değimleri İle Formata Uygunluk ya da Tez Düzenleme gibi Birçok sorunla Karşılaşıyoruz. Sorunların En Başında İse Program Bilmememizden Kaynaklanıyor. Bu yüzden tezdoktoru.com olarak değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize tez düzenleme konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki Tez…
Devamı

TEZ DÜZENLEME PROGRAMI

Değerli Öğrenciler Kıymetli Hocalarım. Tez Düzenleme, Tez Yazımı ve Akademik alanlarda Yaklaşık 12 Yıldır Hizmet Vermekteyiz. Yoğun Sorular ve İstekler Üzerine Israrla Bahsedilen Forum Sitelerinde Yalan Yanlış Beyanlarda Bulunanlara Karşılık Sizlere Bir Konuya Açıklık Getirmek İstiyorum. Tez Düzenleme İşlemleri Üniversitelerden Enstitülere , Enstitütülerden de Fakültelere Değişiklik Gösterebilmektedir. Her Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü veya Fen Bilimleri…
Devamı

ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Lisansüstü eğitim ve öğretim programları yürüten Anabilim/ Anasanat Dallarında, Yüksek Lisans Tezi, Doktora/ (SYEÇR) yazımı ile ilgili genel esasları düzenlemektir. Tez Yazım Yönergesine Uymayan Öğrencilerin Hazırlamış Oldukları Tez veya Tezler Geçersiz Sayılacaktır. Yüksek Lisans, Doktora Tez Düzenleme ,Tez Yazımı , Proje Ödevleri İçin Lütfen Bize Ulaşın TEZ YAZIM…
Devamı

ESOGÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Lisansüstü eğitim ve öğretim programları yürüten Anabilim/ Anasanat Dallarında, Yüksek Lisans Tezi, Doktora/ (SYEÇR) yazımı ile ilgili genel esasları düzenlemektir. Tez Yazım Yönergesine Uymayan Öğrencilerin Hazırlamış Oldukları Tez veya Tezler Geçersiz Sayılacaktır. TEZ YAZIM KILAVUZU Yüksek Lisans, Doktora Tez Düzenleme ,Tez Yazımı , Proje Ödevleri İçin Lütfen Bize…
Devamı

OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez yazım kılavuzu, Fen Bilimleri enstitüsüne bağlı sanat/ana bilim dallarında hazırlanmak üzere yüksek lisans ve doktora tezlerinde, biçim ve kapsam açısından uygun kapsam ve şekil açısından bir düzen oluşturmayı amaçlar. Doktora Tezi ve Yüksek lisans tezi hazırlayacak öğrencilerin tez yazım kılavuzunda ki bütün kural ve şartlara uymaları zorunludur. Aksi takdirde…
Devamı

Call Now Button